Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1

Uczniowski Salon Edukacyjny

przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

Istota programu
Uczniowski Salon Edukacyjny” polega na stworzeniu dla członków samorządów uczniowskich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz innych gliwickich placówek oświatowych płaszczyzny wymiany poglądów, możliwości samodoskonalenia i samokształcenia.

Określenie zasad i form współpracy samorządów uczniowskich gliwickich szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji i instytucji zainteresowanych promowaniem idei samorządności uczniowskiej w ramach programu „Uczniowski Salon Edukacyjny”.

Utworzenie Portalu Edukacyjnego (www.uczniowskisalonedukacyjny.gliwice.pl) oraz stworzenie elektronicznego systemu wymiany informacji, doświadczeń w środowisku samorządów uczniowskich gliwickich szkół ponadgimnazjalnych oraz kadry nauczycielskiej.

Stworzenie systemu promującego uczniów uzdolnionych z gliwickich szkół.

Cele szczegółowe:

  1. Stworzenie elektronicznych narzędzi regularnego pozyskiwania  opinii rodziców, uczniów i nauczycieli na temat wszystkich ważnych elementów działania szkoły.
  2. Promowanie kalendarza gliwickich międzyszkolnych imprez kulturalnych, konkursów, turniejów itp.
  3. Aktywizowanie podmiotów gliwickiej oświaty w wybranych obszarach edukacji.
  4. Wyrażanie opinii oraz wysuwanie postulatów dotyczących wybranych obszarów gliwickiej oświaty.
  5. Wyłanianie gliwickiego nauczyciela roku.

 

Prezentacja - Założenia programu edukacyjnego - Uczniowski Salon Edukacyjny

Copyright © 2024 Uczniowski Salon Edukacyjny Rights Reserved.